ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิด Osaka-Mahidol International Office ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 Prof. NISHIO Shojiro อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า, Prof. KAWAHARA Genta รองอธิการบดี และคณบดีจากคณะต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยโอซาก้าและมหาวิทยาลัยมหิดล Osaka-Mahidol International Office โดยพิธีจัดขึ้นที่ Multimedia Hall, the Center of Medical Innovation and Translational Research (CoMIT) วิทยาเขตซุยตะ

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรม, ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย นายนฤชัย นินนาท รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ และนายภานุวัฒน์ พรมมานนท์ กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า

IMG_5667       IMG_5687

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com